نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

قیمت صدور
1,948,1335%

نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
1,948,1335%
 • دوره تقسیم سود
  3ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  72,882/1میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +248/16%
  • +162/36%
  • +32/77%
  • +25/35%
  • +14/88%
  • +4/61%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
72,882,103,687
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,948,133
 • قیمت ابطال (ریال)1,946,273
 • قیمت آماری (ریال)1,946,273
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۴
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)42,500
 • سقف واحد های صندوق
  500,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  7/49%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)901,114
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق