نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
1,835,7085%
 • دوره تقسیم سود
  3 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  68,644/22میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +232/88%
  • +151/31%
  • +27/04%
  • +18/54%
  • +12/15%
  • +6/13%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
68,644,220,357
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۵(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,835,708
 • قیمت ابطال (ریال)1,833,788
 • قیمت آماری (ریال)1,833,788
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  7.49%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدجواد کشاورز,یاشار نادری,پیمان تاتایی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://perspolisfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق