مشترک البرز
قیمت صدور
10,237
تصویر صندوق مشترک البرز

مشترک البرز

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  10,237
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  264/63 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/03%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان امید نهایت نگر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۹/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
264,628,834,136
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,237ریال
 • قیمت ابطال
  10,225ریال
 • قیمت آماری
  10,222ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/03
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %5/18
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %25/31
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/46
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  208/00 ریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  4,853,586میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری مهدی کارنامه حقیقی,سمانه دهقان منکابادی,امیرحسین نصر
 • متولی موسسه حسابرسی ایران مشهود
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://www.alborzfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام7/01%نقد و بانک4/98%اوراق مشارکت84/47%واحدهای صندوق3/26%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/28%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق