مشترک البرز

قیمت صدور
10,086

مشترک البرز

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  10,086
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 584/75 B
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/86%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +115/47%
  • -
  • +20/16%
  • +11/05%
  • +6/2%
  • +2/07%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان امید نهایت نگر
خالص ارزش دارایی (ریال)
584,749,739,887
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۹/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,086
 • قیمت ابطال
  ریال 10,056
 • قیمت آماری
  ریال 10,344
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/86%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  11/63%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 25/32%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 215/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 4/46 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی کارنامه حقیقی,سمانه دهقان منکابادی,امیرحسین نصر
 • متولیموسسه حسابرسی ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.alborzfunds.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام35/39%نقد و بانک3/01%اوراق مشارکت60/96%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/64%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق