اندوخته پایدار سپهر

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۹
قیمت صدور
1,007,7585%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  244,630,064/34میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -0.49 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +216/35%
  • +113/89%
  • +20/62%
  • +10/55%
  • +5/65%
  • +1/89%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
244,630,064,342,367
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۲/۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,007,758
 • قیمت ابطال (ریال)1,006,581
 • قیمت آماری (ریال)1,011,575
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.49%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۹
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  300,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  81.01%
 • مدیران سرمایه گذاریسید امیر اعتمادی,محیا معصومی,سمیرا شیرمحمدی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیبانک صادرات ایران
 • آدرس سایتhttp://www.apsepehr.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق