ره آورد آباد مسکن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,011,9905%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  100,805,098/691میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -0.36 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +175/79%
  • +94/72%
  • +17/82%
  • +9/42%
  • +5/02%
  • +1/74%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
100,805,098,690,724
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱/۲۴(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,011,990
 • قیمت ابطال (ریال)1,009,852
 • قیمت آماری (ریال)1,013,535
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.36%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  150,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  66.55%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی فاطر
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://www.maskanfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق