ثروت آفرین تمدن

قیمت صدور
7,203,204

ثروت آفرین تمدن

در سهام|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  7,203,204
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 10/40 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +7,069/7%
  • +900/51%
  • +61/31%
  • +3/91%
  • -2/59%
  • -1/29%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
10,395,920,036,904
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۸/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 7,203,204
 • قیمت ابطال
  ریال 7,155,865
 • قیمت آماری
  ریال 7,155,865
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  14/53%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 61/57 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمریم حاجیان,نگار میری مقدم,محمودرضا عالمی
 • متولی حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیشرکت تامین سرمایه تمدن
 • آدرس سایتhttps://servatfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام89/27%نقد و بانک2/54%اوراق مشارکت6/61%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/58%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق