مشترک بانک مسکن

قیمت صدور
1,013,2695%

مشترک بانک مسکن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۳/۱۲
قیمت صدور
1,013,2695%
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  18,585,426/87میلیون ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2.61 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +89/73%
  • 0%
  • +20/7%
  • +10/93%
  • +5/71%
  • +1/89%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,585,426,872,255
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,013,269
 • قیمت ابطال (ریال)1,011,706
 • قیمت آماری (ریال)1,038,093
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال2.61%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۲۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)19,959
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  18/37%
 • ظرفیت باقی مانده (میلیون ریال)82,712,761
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق