مشترک بانک مسکن

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,008,9215%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  18,860,693/399میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -5.41 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +85/27%
  • 0%
  • +20/24%
  • +10/43%
  • +5/55%
  • +1/97%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه بانک مسکن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
18,860,693,399,049
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۴/۱(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,008,921
 • قیمت ابطال (ریال)1,007,411
 • قیمت آماری (ریال)1,065,007
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-5.41%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  18.72%
 • مدیران سرمایه گذاریسیدمحمدرضا حبیب زاده,نبی اله آقائی,فرزانه حق دوست
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارکان سیستم
 • ضامن نقد شوندگیتامین سرمایه بانک مسکن
 • آدرس سایتhttp://maskanibfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق