یکم نیکوکاری آگاه

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۸
قیمت صدور
27,459,6905%
 • دوره تقسیم سود
  3 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  290,049/51میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +3082/22%
  • +1697/06%
  • +53/09%
  • +45/99%
  • +21/83%
  • +9/06%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
3 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
290,049,509,023
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۸/۲۱(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)27,459,690
 • قیمت ابطال (ریال)27,329,643
 • قیمت آماری (ریال)27,329,643
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  2.12%
 • مدیران سرمایه گذاریسید وحید شالباف یزدی,نیلوفر سلیمانی فروغ,نسرین عربی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابرسی آزمودگان
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://1nikokarifund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق