گنجینه زرین شهر

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,004,3695%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  514,460,963/17میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +233/83%
  • +97/14%
  • +19/44%
  • +9/85%
  • +5/09%
  • +1/60%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
514,460,963,170,159
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۸(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,004,369
 • قیمت ابطال (ریال)1,002,891
 • قیمت آماری (ریال)1,002,891
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  600,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  85.50%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد شهسوارزاده,مصطفی نعمتی
 • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • ضامن نقد شوندگیبانک شهر
 • آدرس سایتhttp://ganjinehzarinshahr.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق