گسترش فردای ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۶
قیمت صدور
1,012,7335%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  27,098,980/468میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.03 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +286/59%
  • +158/87%
  • +19/11%
  • +11/07%
  • +5/12%
  • +1/71%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک آینده
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
27,098,980,467,909
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۹(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,012,733
 • قیمت ابطال (ریال)1,010,528
 • قیمت آماری (ریال)1,010,252
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.03%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  80,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  33.52%
 • مدیران سرمایه گذاریفیروزه حسینی,عطیه ابراهیم خلیلی تبریزی,سعید باغستانی
 • متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
 • ضامن نقد شوندگیبانک آینده
 • آدرس سایتhttp://www.gostareshfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق