ارمغان یکم ملل

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
11,785,8655%
 • دوره تقسیم سود
  12 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  718,243/246میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  0.01 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +1236/06%
  • +915/18%
  • +36/22%
  • +30/21%
  • +18/72%
  • +9/50%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
12 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
718,243,246,012
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۱۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)11,785,865
 • قیمت ابطال (ریال)11,728,718
 • قیمت آماری (ریال)11,727,481
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.01%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  200,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  30.62%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی-
 • آدرس سایتhttp://www.armaghanemelal.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق