ارمغان یکم ملل
قیمت صدور
12,711,237
تصویر صندوق ارمغان یکم ملل

ارمغان یکم ملل

مختلط|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  12,711,237
 • دوره تقسیم سود
  12ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  426/20 Bریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان نوین نگر آسیا
دوره تقسیم سود
12 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۵/۱۶-
خالص ارزش دارایی (ریال)
426,203,249,391
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  12,711,237ریال
 • قیمت ابطال
  12,662,009ریال
 • قیمت آماری
  12,662,009ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %16/83
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۹/۳۰
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  942/28 Kریال
 • ظرفیت باقی مانده
  2,114,387میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری پردیس چهره نگار
 • متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • ضامن نقد شوندگی -
 • آدرس سایت http://www.armaghanemelal.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام53/99%نقد و بانک25/3%اوراق مشارکت19/51%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/2%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق