بانک گردشگری

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت صدور
1,010,1115%
 • دوره تقسیم سود
  1 ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  81,818,388/547میلیون ریال
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری
  -1.73 %
 • جریمه خروج کوتاه مدت
  -
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +285/46%
  • +96/64%
  • +16/44%
  • +8/43%
  • +4/04%
  • +2/50%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
81,818,388,546,850
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)1,010,111
 • قیمت ابطال (ریال)1,008,894
 • قیمت آماری (ریال)1,026,693
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.73%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • سقف واحد های صندوق
  200,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  40.55%
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدحسین وهاجی,زهره انصاری رودسری,احسان دارچین تبریزی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگیبانک گردشگری
 • آدرس سایتhttp://www.gbfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق