بخشی صنایع دایا (متال)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
11,863
حباب لحظه‌ای
1/07%
تصویر صندوق متال

بخشی صنایع دایا (متال)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
11,863
حباب لحظه‌ای
1/07%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۱
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

متال
13,180بازه قیمت روز10,800
4/36 B
حقیقی
22/02 B
25/90 B
حقوقی
8/24 B
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  ,
  5
  0
  6
  0
  8
  0
  ,
  1
  0
  9
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
 • تعداد معاملات
  134
 • حباب لحظه‌ای
  %1/07
 • حجم عرضه309/99 K
 • حجم تقاضا1/43 M
تعدادحجم خریدقیمت
371611,800
12,50011,790
22,59011,770
101,423,56511,760
170011,710
قیمتحجم فروشتعداد
11,990284,2411
12,0005,7992
12,0203,0001
12,10010,2121
12,1202,0001
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۲۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,011,556,484,709
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  11,911ریال
 • قیمت ابطال
  11,834ریال
 • قیمت آماری
  11,834ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %50/80
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • صنعت مبنافلزات اساسی
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا نیازی,شادی همدانیان,نرجس آل اسحاق خوئینی
 • متولیموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی فاطر
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 • آدرس سایتhttps://daya.charisma.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام92/36%نقد و بانک7/57%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/07%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق