بخشی صنایع سورنا (رویین)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
5
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
11,178
حباب لحظه‌ای
-7/25%
تصویر صندوق رویین

بخشی صنایع سورنا (رویین)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۵:۰۰ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
5
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
4
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
11,178
حباب لحظه‌ای
-7/25%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  M
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

رویین
11,067بازه قیمت روز10,217
31/28 M
حقیقی
260/36 M
229/08 M
حقوقی
0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  5
  0
  ,
  0
  0
  8
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  M
 • تعداد معاملات
  9
 • حباب لحظه‌ای
  %-7/25
 • حجم عرضه1/30 M
 • حجم تقاضا2/33 M
تعدادحجم خریدقیمت
1580,02010,367
1200,00010,316
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
10,4254,2481
10,4308501
10,475200,0001
10,625200,0001
10,678600,0001
مدیر صندوق
سبد گردان سورنا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,270,698,914,150
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,632ریال
 • قیمت ابطال
  10,569ریال
 • قیمت آماری
  10,569ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  200,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %60/12
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • صنعت مبنافلزات اساسی
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعلی نعمتی,خشایار دادمنش,سپیده علی آبادی
 • متولیموسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی اختصاصی بازارگردانی سپنتا
 • آدرس سایتhttps://rouinfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام85/88%نقد و بانک11/97%اوراق مشارکت1/53%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/62%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق