بخشی بهین خودرو (بهین رو)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,343
حباب لحظه‌ای
-0/42%
تصویر صندوق بهین رو

بخشی بهین خودرو (بهین رو)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,343
حباب لحظه‌ای
-0/42%
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۱
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

بهین رو
11,410بازه قیمت روز9,350
21/73 B
حقیقی
57/53 B
44/21 B
حقوقی
8/41 B
 • حجم معاملات
  سهم
  6
  0
  ,
  4
  0
  7
  0
  4
  0
  ,
  4
  0
  3
  0
  6
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تعداد معاملات
  246
 • حباب لحظه‌ای
  %-0/42
 • حجم عرضه761/04 K
 • حجم تقاضا227/31 K
تعدادحجم خریدقیمت
117,79910,200
165,00010,190
9142,03310,180
11,48010,120
11,0009,650
قیمتحجم فروشتعداد
10,30032,5522
10,31045,0002
10,3207,0722
10,3305551
10,3606,0001
مدیر صندوق
سبد گردان ویستا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۷/۱۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,882,343,655,698
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,448ریال
 • قیمت ابطال
  10,378ریال
 • قیمت آماری
  10,378ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %47/04
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • صنعت مبناخودرو و ساخت قطعات
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا فرجی شربیانی,رضوان بیجوندفیلی,احمد رنجبر
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
 • آدرس سایتhttp://vistakhodro.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام93/95%نقد و بانک0/22%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی3/89%سایر دارایی ها1/94%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق