نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)

قیمت آخرین معامله
10,1980.24%
قیمت پایانی
10,1900/16%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,151
حباب لحظه‌ای
0/46%

نوع دوم نیلی دماوند (نیلی)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:48 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۳
قیمت آخرین معامله
10,1980.24%
قیمت پایانی
10,1900/16%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,151
حباب لحظه‌ای
0/46%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +5/3%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • +1/27%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

نیلی
 • قیمت پایانی (ریال)10,190
 • حجم معاملات (سهم)103,921,763
 • ارزش معاملات (ریال)1,058,981
 • حباب پایانی-0/08%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۳)10,151
11/2Kبازه قیمت روز9/1K
12/6B
حقیقی12/3M
1T
حقوقی1T
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
19,179,386,756,530
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۳(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,185
 • قیمت ابطال (ریال)10,182
 • قیمت آماری (ریال)10,243
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0.60%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/02%
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه -1,000%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی(ریال)204
 • استمرار پرداخت سود ندارد
 • سقف واحد های صندوق
  3,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  62/79%
 • مدیران سرمایه گذارییاسر محمودی جم,منیره حامل کارگر,زینب ایدی
 • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • بازارگردانتامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://www.nilidamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق