سهامی اکسیژن (اکسیژن)

قیمت آخرین معامله
15,520-0.10%
قیمت پایانی
15,5380/01%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,543
حباب لحظه‌ای
-0/15%

سهامی اکسیژن (اکسیژن)

|مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:59 | ETF: ۱۴۰۲/۳/۱۳
قیمت آخرین معامله
15,520-0.10%
قیمت پایانی
15,5380/01%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,543
حباب لحظه‌ای
-0/15%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +54/02%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • +31/6%
  • -11/47%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

اکسیژن
 • قیمت پایانی (ریال)15,538
 • حجم معاملات (سهم)2,573,002
 • ارزش معاملات (ریال)39,980
 • حباب پایانی0/69%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۱۳)15,543
16/9Kبازه قیمت روز13/9K
1/6B
حقیقی39/3B
38/3B
حقوقی699/5M
مدیر صندوق
سبدگردان اکسیژن
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,294,504,073,961
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۰/۱۴(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)15,539
 • قیمت ابطال (ریال)15,430
 • قیمت آماری (ریال)15,430
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۳/۱۲
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  29/74%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیش'رکت مش'اور س'رمایه گ'ذاری س'هم آش'نا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
 • آدرس سایتhttps://oxygen.o2am.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق