نوع دوم افق آتی (آفاق)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 10:47 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۹
قیمت آخرین معامله
10,0890.19%
قیمت پایانی
10,089
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”10:47
10,070
حباب قیمت
0/19%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +17/48%
  • 0%
  • 0%
  • +11/12%
  • +5/73%
  • +1/94%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

آفاق
 • قیمت پایانی (ریال)10,089
 • حجم معاملات (سهم)4,600,300
 • ارزش معاملات (ریال)46,412
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۹ - 10:47)10,070
 • حباب قیمت0/19%
 • ارزش بازار-
11/1Kبازه قیمت روز9/1K
1/3B
حقیقی46/4B
45/1B
حقوقی12/3M
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
دوره تقسیم سود
1 ماهه
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,222,324,792,012
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۶(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,066
 • قیمت ابطال (ریال)10,063
 • قیمت آماری (ریال)9,971
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.92%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۷
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  750,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  82.44%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 • آدرس سایتhttps://ofoghati.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق