ارزش پاداش (پاداش)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:57 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۷
قیمت آخرین معامله
10,7210.15%
قیمت پایانی
10,721
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”14:57
10,718
حباب قیمت
0/03%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +20/18%
  • 0%
  • 0%
  • +11/17%
  • +5/91%
  • +1/91%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

پاداش
 • قیمت پایانی (ریال)10,721
 • حجم معاملات (سهم)20,762,966
 • ارزش معاملات (ریال)222,597
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۷ - 14:57)10,718
 • حباب قیمت0/03%
 • ارزش بازار-
11/8Kبازه قیمت روز9/6K
28/7B
حقیقی28/1B
193/9B
حقوقی194/5B
مدیر صندوق
سبدگردان پاداش سرمایه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,578,017,969,419
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۲/۷(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)10,705
 • قیمت ابطال (ریال)10,696
 • قیمت آماری (ریال)10,874
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-1.64%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۶
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  85.60%
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریتی حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
 • آدرس سایتhttp://arzeshpadash.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق