سپید دماوند (سپیدما)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
14,9740.29%
قیمت پایانی
14,973
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
14,958
حباب قیمت
0/10%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +47/16%
  • 0%
  • +22/74%
  • +11/53%
  • +5/26%
  • +1/90%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

سپیدما
 • قیمت پایانی (ریال)14,973
 • حجم معاملات (سهم)32,790,256
 • ارزش معاملات (ریال)490,980
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)14,958
 • حباب قیمت0/10%
 • ارزش بازار-
16/4Kبازه قیمت روز13/4K
21/3B
حقیقی232/2B
469/7B
حقوقی258/8B
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
149,330,346,370,280
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱/۲۳(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)14,947
 • قیمت ابطال (ریال)14,934
 • قیمت آماری (ریال)15,060
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-0.84%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  10,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99.99%
 • مدیران سرمایه گذاریرسول عشیری لیوسی,رویا میرزایی,ندا نعمتیان
 • متولیموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • حسابرسموسسه حسابرسی هشیار بهمند
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://www.sepiddamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق