اعتماد داریک (داریک)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
15,4400.32%
قیمت پایانی
15,432
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
15,361
حباب قیمت
0/46%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +53/53%
  • 0%
  • +24/58%
  • +15/15%
  • +7/50%
  • +2/72%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

داریک
 • قیمت پایانی (ریال)15,432
 • حجم معاملات (سهم)15,858,495
 • ارزش معاملات (ریال)244,726
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)15,361
 • حباب قیمت0/46%
 • ارزش بازار-
16/9Kبازه قیمت روز13/8K
181/5B
حقیقی243/9B
63/2B
حقوقی777/6M
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,606,274,269,479
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۳۰(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)15,364
 • قیمت ابطال (ریال)15,355
 • قیمت آماری (ریال)15,314
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0.27%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  300,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99.99%
 • مدیران سرمایه گذاریسید مهدی کربلایی,محمد رضا نژاد فلاطوری مقدم,الناز اخته پادی
 • متولیشرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
 • آدرس سایتhttp://etemaddarik.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق