یاقوت آگاه (یاقوت)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
17,7020.08%
قیمت پایانی
17,704
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
17,680
حباب قیمت
0/14%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +74/27%
  • 0%
  • +22/31%
  • +11/71%
  • +6/40%
  • +3/08%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

یاقوت
 • قیمت پایانی (ریال)17,704
 • حجم معاملات (سهم)31,551,386
 • ارزش معاملات (ریال)558,577
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)17,680
 • حباب قیمت0/14%
 • ارزش بازار-
19/4Kبازه قیمت روز15/9K
492/3B
حقیقی455/7B
66/3B
حقوقی102/9B
مدیر صندوق
سبدگردان آگاه
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,000,660,397,060
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱/۲۰(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)17,703
 • قیمت ابطال (ریال)17,680
 • قیمت آماری (ریال)18,301
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری-3.39%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  4,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  16.97%
 • مدیران سرمایه گذاریعلیرضا حجت نیا,قاسم آزاد,معصومه شهبازی
 • متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
 • آدرس سایتhttp://www.yaghootfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق