طلای عیار مفید (عیار)

|مجاز
مبتنی بر سپرده کالایی
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
81,0503.97%
قیمت پایانی
80,660
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
80,798
حباب قیمت
-0/17%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +680/09%
  • 0%
  • +151/49%
  • +119/22%
  • +64/37%
  • -0/66%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

عیار
 • قیمت پایانی (ریال)80,660
 • حجم معاملات (سهم)7,608,311
 • ارزش معاملات (ریال)613,683
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)80,798
 • حباب قیمت-0/17%
 • ارزش بازار-
84/7Kبازه قیمت روز69/3K
613/3B
حقیقی462/9B
486/2M
حقوقی150/8B
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
21,721,762,480,112
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۳/۳۰(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)78,252
 • قیمت ابطال (ریال)78,056
 • قیمت آماری (ریال)78,056
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری0%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  300,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  92.76%
 • مدیران سرمایه گذاریسروش حاجی ابولی,شهاب زنجانی ها,مصطفی طاهری مه
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • بازارگرداناختصاصی بازار گردانی مفید
 • آدرس سایتhttp://www.ayaretf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق