گنجینه یکم آوید (گنجین)

|مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 9:0 | ETF: ۱۴۰۲/۱/۱۰
قیمت آخرین معامله
18,0200.07%
قیمت پایانی
18,020
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
18,063
حباب قیمت
-0/24%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +148/34%
  • +129/58%
  • +19/40%
  • +8/15%
  • +4/05%
  • +1/29%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

گنجین
 • قیمت پایانی (ریال)18,020
 • حجم معاملات (سهم)27,707
 • ارزش معاملات (ریال)499
 • قیمت ابطال لحظه‌ای(۱۴۰۲/۱/۱۰ - 9:0)18,063
 • حباب قیمت-0/24%
 • ارزش بازار-
19/8Kبازه قیمت روز16/2K
499/3M
حقیقی35/4M
0
حقوقی463/9M
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
ندارد
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,969,405,963,472
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۴(null ماه)
 • قیمت صدور (ریال)18,046
 • قیمت ابطال (ریال)18,017
 • قیمت آماری (ریال)17,559
 • تفاوت قیمت ابطال و آماری2.61%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۱/۸
 • استمرار پرداخت سودندارد
 • سقف واحد های صندوق
  1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  16.48%
 • مدیران سرمایه گذاریفرشته قاسمی,عاطفه خدادادی شیرکوهی,اعظم بیک بشرویه
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه امین
 • آدرس سایتhttps://ganjinehavid.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق