توسعه اطلس مفید (اطلس)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/17%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
406,690
حباب لحظه‌ای
-0/17%

توسعه اطلس مفید (اطلس)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۸
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/17%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
406,690
حباب لحظه‌ای
-0/17%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +4,006/3%
  • +1,408/82%
  • +63/48%
  • +1%
  • +0/81%
  • -0/54%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

اطلس
 • قیمت پایانی
  ریال
  4
  0
  0
  0
  6
  0
  ,
  6
  0
  4
  0
  2
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  7
  0
  3
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
  0
 • حباب پایانی1/14%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۸)
  ریال 406,690
449044بازه قیمت روز367400
35/27 B
حقیقی
63/29 B
30/67 B
حقوقی
2/65 B
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
خالص ارزش دارایی (ریال)
23,464,222,213,423
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 413,642
 • قیمت ابطال
  ریال 410,958
 • قیمت آماری
  ریال 410,958
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  57/1%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحسن قاسمی,فرشید قاسم نژاد,محمدعلی بختیاری نژاد
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • بازارگرداناختصاصی بازار گردانی مفید
 • آدرس سایتhttp://www.atlasetf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام95/3%نقد و بانک0/47%اوراق مشارکت2/67%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/56%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق