توسعه اطلس مفید (اطلس)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
44,211
حباب لحظه‌ای
-1/95%
تصویر صندوق اطلس

توسعه اطلس مفید (اطلس)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
44,211
حباب لحظه‌ای
-1/95%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

اطلس
48,655بازه قیمت روز39,809
87/48 B
حقیقی
319/48 B
248/69 B
حقوقی
16/69 B
 • حجم معاملات
  سهم
  7
  0
  ,
  7
  0
  5
  0
  3
  0
  ,
  4
  0
  0
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  3
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • تعداد معاملات
  836
 • حباب لحظه‌ای
  %-1/95
 • حجم عرضه830/54 K
 • حجم تقاضا9/01 K
تعدادحجم خریدقیمت
112943,311
12443,006
130043,001
130042,701
13,75042,500
قیمتحجم فروشتعداد
43,348121,6447
43,3841,0001
43,4005902
43,5001161
43,59050,0502
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۰/۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
24,816,272,668,627
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  44,399ریال
 • قیمت ابطال
  44,110ریال
 • قیمت آماری
  44,110ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %56/26
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحسن قاسمی,فرشید قاسم نژاد,محمدعلی بختیاری نژاد
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی داریا روش
 • بازارگرداناختصاصی بازار گردانی مفید
 • آدرس سایتhttps://atlasetf.com/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام89/12%نقد و بانک0/9%اوراق مشارکت0/53%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/98%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق